65 účastníků prvního ročníku Rudíkovského biatlonu byla hezká účást. Všem kdo se podíleli na organizaci patří velké díky. Hasičům děkujeme za perfektní zajištění bezpěčného přejíždění silnice u hřbitova.

Pro nejmenší kategorii do 7 let jsme optimalizovali trať umístěním na umělé hřiště. Pojedou tedy (150 metrů + střelba + 150 metrů).